1. CONCEPT 1.1 De SMS League wordt georganiseerd als showproef binnen de regionale of nationale wedstrijden via het VLP of internationale wedstrijden erkend door het FEI.1.2 De organisatie van de SMS League valt onder de verantwoordelijkheid van Equestrian Promotions vzw. De proeven worden gereden volgens het algemeen FEI reglement.
 2. TEAMS 2.1 Het aantal teams dat kan deelnemen aan de SMS League is beperkt tot een maximum van tien (10). Het aantal teams dat uiteindelijk zal deelnemen wordt voor de start van de eerste selectiewedstrijd gecommuniceerd.2.2 De verschillende teams moeten minimaal vier (4) weken voor de start van de eerste selectie wedstrijd geregistreerd zijn.2.3 Alle teams zijn akkoord met de voorwaarden. Er is geen uitzondering per team. Het startgeld per team is identiek voor alle teams. 2.4 Er worden geen extra teams toegestaan tijdens een zelfde SMS League seizoen.
 3. TEAM SAMENSTELLING3.1 Elk team dient voor de start van de eerste selectie wedstrijd zijn team ruiters bekend te maken. De bekendmaking is uiterlijk vier (4) weken voor de start van de eerste selectiewedstrijd.3.2 Elk team bestaat uit maximaal vier (4) ruiters en minimaal twee (2) ruiters. De ruiters dienen een geldige VLP licentie te bezitten. 3.3 Een uitzondering op regel 2.2 wordt toegestaan. Indien een team vijf (5) ruiters wenst te registreren moet de vijfde ruiter een junior ruiter zijn. Dit om de jonge ruiters een extra ondersteuning te bieden. 3.4 Elk team heeft een verantwoordelijke contact persoon. De team manager genaamd. De team manager is het aanspreekpunt tussen de SMS League organisatie en het team. Hij/zij is eveneens verantwoordelijk om er voor te zorgen dat zijn team zijn ruiters de regels naleven en welvaart van de paarden hoog in het vaandel dragen. 3.5 Minimaal twee ruiters binnen het team mogen een maximaal VLP licentie hebben van J08  (en minimaal). Dit wil zeggen dat er maximaal twee ruiters een licentie mogen hebben van hoger dan J08 (internationaal).
 4. SMS League Evemenenten4.1 De SMS League bestaat uit minimaal drie wedstrijden. Elke wedstrijd telt mee voor de puntentelling om de uiteindelijke winnaar van de League bekend te maken.4.2 Onder voorbehoud zal een SMS League manche open staan op de SMS wedstrijd in Beervelde in 2019 en Hasselt 2019. Beide manches tellen mee als selectie voor de finale. Over beide manches zijn punten te verzamelen. Elk team dient verplicht minimaal twee ruiters aan de start te hebben bij elke selectie wedstrijd.
 5. Wedstrijd Format5.1 Elke #JumpingSMS manche bevat één SMS League rubriek. De rubriek wordt gebouwd op een hoogte van minimaal 1.10m en maximaal 1.25m. Elke rubriek bestaat uit een proef over twee rondes waarbij de eerste ronde punten tellen, de tweede ronde punten en tijd. Per team is het de cumulatie van de team ruiters hun punten en tijd totaal dat telt. Het team met de laagste score (snelste tijd en minst aantal punten) wint.In het geval een ex aequo zich zou voordoen voor de eerste plaats dan wordt een barrage ingelast van maximaal zes hindernissen waarbij per team één ruiter volgens de FEI regels Barema A de barrage zullen rijden. In geval een ex aequo zich voordoet in de top vier ranking van de teams wordt het totaal prijzengeld van de twee plaatsen opgeteld en gedeeld. 5.2 Enkel de team ranking maakt kans op prijzen. De individuele ranking wordt enkel opgebouwd om de team ranking op te stellen. 5.3 De startvolgorde wordt volgens team loting bepaald. De ruiters per team komen onmiddellijk na elkaar aan de start. In de tweede omloop wordt dezelfde startvolgorde als de eerste omloop aangehouden. 5.4. Slechts acht teams kwalificeren zich voor de finale. De ranking wordt minimaal één maand voor de finale bekend gemaakt. De beste acht teams van het SMS League seizoen kwalificeren zich voor de finale in Lier. 5.4.1 De twee beste selecties zullen meetellen voor de finale. Elk team neemt zijn punten totaal van de (twee beste) selecties mee naar de finale. In de finale tellen de punten die behaald worden als dubbel. Dit bepaald de eindstand en ook de winstverdeling beschreven in punt 6.3. 5.4.2 Een selectieronde, nader te bepalen zal een afwijkende winstsom hebben als deze bepaald en gedefinieerd in punt 6.3. Tijdens deze selectie zal slechts 1/3 van de normale winstsommen uitgekeerd worden.v 5.5 De ranking wordt opgemaakt op basis van een puntentelling in de selectiewedstrijden. De punten worden toegekend op basis van de klassering. De punten zijn als volgt:  
  Beervelde Punten   Hasselt Punten   Bonheiden Punten
  Plaats Punten    Plaats        
  1 30      30      30
  2 25      25      25
  3 21      21      21
  4 19      19      19
  5 17      17      17
  6 16      16      16
  7 15      15      15
  8 14      14      14
  9 13      13      13
  10 12      12      12

  * bij ex eaquo plaatsen worden de punten van de respectievelijke teams opgeteld en verdeeld over de teams. Een uitzondering is in de eindstand. Daarbij telt de finale tijd als doorslag. 5.6 Een uitsluiting van een ruiter van het team resulteert in de uitsluiting van het team tijdens de manche. De ruiter die uitgesloten werd kan niet meer deelnemen in een eventuele tweede ronde. Andere teamruiters mogen deelnemen in de tweede ronde, doch zullen hun resultaten voor die respectievelijke wedstrijd niet in rekening gebracht worden. 5.7 Een blessure van het paard laat een ruiter toe om binnen een selectie wedstrijd van paard te wisselen of het team toe om binnen de selectie van ruiter te wisselen. De vervangende ruiter dient wel onderdeel te zijn van het deelnemende team.

 6. Winstsommen6.1 Er worden winstsommen uitgedeeld aan 40% van de teams of de eerste vier teams in de ranking (Winstkans van 40%) bij een volle bezetting van 10 teams. In de finale wordt er eveneens aan de eerste vier teams winstsommen uitgedeeld dit met of zonder bezetting van 10 teams. De overige teams ontvangen natura prijzen.6.2 In het geval er geen 10 teams aan de start komen, dan zullen enkel de beste drie teams in de selectie een uitbetaling van winstsommen genieten, mits deze niet de 40% overschrijdt. In de finale zal steeds de top vier kans maken op een winstsom. 6.2.a bij minder dan of slechts zes teams aan de start zal tijdens de selectie enkel het winnende en opvolgende (2) team kans maken op een winstsom. Deze bedraagt in dit geval 1500 euro voor de winnaar en 900 euro voor de tweede plaats. Voor de finale zal bij zes of minder teams aan de start enkel de top drie kans maken op winstsommen. 6.3 De winstsommen zijn als volgt bepaald:
  SELECTIE WEDSTRIJDEN 

   

  Beervelde Prijs   Hasselt Prijs   Bonheiden Prijs
                 
  1 1100 + nat.    1  1000 + nat    1  450
  2 900 + nat    2  800 + nat    2  250
  3 650 + nat    3  500 + nat    3 125
  4 500 + nat    4  400 + nat    4  75
  5      5      5  
  6      6      6  
  7      7      7  
  8      8      8  
  9      9      9  
  10      10      10  

   

  FINALE WEDSTRIJD 

   

  Plaats Punten
  1 1500+ natura
  2 1200 + natura
  3 800 + natura
  4 500 + natura
   5 0 + natura
  6 0 + natura
  7 0 + natura
  8 0 + natura
  9 0
  10 0

   

 7. Deelname7.1 Elk team kan aan de start komen met of zonder verbintenis aan sponsors van het team.7.2 De teams dienen in officiële SMSLeague outfit volgens hun team aan de start te komen. 7.3 Uiterlijk vier (4) weken voor aanvang van de eerste selectiewedstrijd wordt het team een bepaalde benaming en logo toegekend. 7.4 Inschrijvingsgeld per team is 3.000 euro (BTW incl.) per team per seizoen. Inclusief in dit inschrijvingsgeld is startgerechtigdheid in de SMSLeague manches volgens boven vermelde regelgeving. Alsook 6 Netwerk avond VIP tickets per evenement tijdens de SMS League rubriek. Het is de teams toegestaan sponsors te verbinden aan hun team. Dit tot maximaal drie sponsors per team. De sponsors zullen op de SMS League outfit vermeld worden, krijgen visibiliteit tijdens het team zijn optreden en worden vermeld op de website en communicatie van SMS League.
 8. Wijzigingen8.1 Dit reglement kan steeds gewijzigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers het regelmatig na te kijken.8.2 Laatst gewijzigd 24.07.2019 > toevoeging 5.4.1/5.4.2 aanpassingen winstsommen in overleg teams

Contact

Equestrian
Promotions vzw

Langendamdreef 22
9880 Aalter
België

Email: info@smsleague.be
 
 

@2019. All rights Equestrian Promotions vzw I designed with ♥ Equ.Media

TOP